Nya regler för EU-bidrag till betesmarker

Senast idag, onsdag, ska lantbrukare lämna in ansökan om EU-bidrag och i år finns det nya regler för vad som gäller för betesmarker. Växer det för många träd på marken man söker bidrag för räknas det inte som betesmark.

Ingella Norell på länsstyrelsens lantbrukarenhet  hjälper lantbrukare som är osäkra kring de nya reglerna.

– I sin ansökan om betesmarker så kan det finnas för stora arealer som har för mycket träd i den här betesmarken sdär EU har bestämt att det ska finnas X antal träd, säger hon.

– Då vill vi att brukarna själva ska kolla upp sina marker, om det verkligen är betesmark eller om det kanske ska ritas bort en liten bit från ansökan.

Så man går ut och räknar sina träd, helt enkelt?

– Det är inget krav, men om man är osäker på hur många träd man har på sin betesmark så är det ju ett sätt att kolla upp det.

Sverige har fått kritik
Orsaken till de nya reglerna är att EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att ha betalat ut stöd för marker med så mycket träd att det inte borde räknas som betesmark.

De nya reglerna innefattar såväl trädens karaktär som placering, men det huvudsakliga är att det inte får finns mer än 50 träd per hektar.

Visar det sig att det växer för många träd på området som lantbrukaren fått bidrag för kan det stå honom el henne dyrt. Länsstyrelsen kommer under våren utföra extra kontroller av markerna och lantbrukaren kan riskera avdrag på bidragen han eller hon sökt om antalet träd per hektar är för högt.

Har inte räknat träden
Arnlod Knutsson är lantbrukare och söker EU-bidrag för just betesmark, men han har inte räknat sin träd.

– Nej, det har jag inte gjort.

Hur många träd tror du att du har?

– Under 50.

Hur skulle det påverka om man inte fick bidraget?

– Det påverkar mycket för de som har inkomster och lever av det, säger Arnold Knutsson, lantbrukare från Simlångsdalen utanför Halmstad.