Lantmännen

Goda tider för spannmålsodlingen

Det går mycket bra för Lantmännen just nu. Enligt ordförande i distriktsstyrelsen på Gotland Per Johansson är det ”drag i växtodlingen” på ön och efterfrågan på produkterna är stor...

Resultatet för Lantmännen i Sverige blev 822 miljoner vilket anses mycket bra.

- Äntligen får vi betalt för det vi odlar på åkermarken säger Gotlands distriktsordförande Per Johansson.

Spannmålshandeln är positiv och odlingsviljan är stor bland lantbrukarna, eftersom det finns en efterfrågan på det som produceras.

Per Johansson tror att lantbrukarna på Gotland nu kommer att försöka odla i första hand spannmål och oljeväxter på all mark som finns tillgänglig och även utnyttja mark som legat i träda.