SKÅNE

Smittskyddsläkare säger upp sig i protest

Skånes smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson har begärt att bli entledigad från sin tjänst. Orsaken är bland annat flytten av Centrum för sexuell hälsa i Malmö. Enheten ska flyttas till Universitetssjukhuset MAS, till lokaler som inte är klara förrän 2009. Fram till dess splittras enheten i två delar.

De anställda har protesterat kraftigt mot förändringen.

I Hans-Bertil Hanssons arbetsuppgifter ingår att ansvara för och leda hela Region Skånes arbete mot smittsamma sjukdomar.

Han anser att verksamheten är misshandlad av bristande resurser och att han inte längre kan ta ansvar för verksamheten.