Många olyckor på få vägar

25 procent av de svåra trafikolyckorna i landet inträffar på mindre än en halv procent av vägnätet. Det betyder att många olyckor inträffar på få vägar. Ett av de värst drabbade avsnitten är E4 genom och söder om Sundsvall. Nu satsar Vägverket totalt 1,5 miljarder kronor fram till 2003 för att komma till rätta med de olycksdrabbade sträckorna. Det skriver Svenska Dagbladet.