Bergs kommun

Slår larm om arbetsmiljöproblem på äldreboende

Ett skyddsombud på ett äldreboende i Bergs kommun slår larm om brister i vården: personalen är underbemannad och vårdtagarna för många.

I ett brev till Arbetsmiljöverket skriver skyddsombudet att de är för få i personalen och att boendet har för många vårdtagare.

Något som lett till att personalen mår psykiskt dåligt - och de boende riskerar att inte få den vård de behöver.

Skyddsombudet kräver att arbetsgivaren åtgärdar problemen och vill ha Arbetsmiljöverkets hjälp.