Karlstad

Trädkoja blir fall för länsräten

Bygget av en trädkoja i en villaträdgård på Kronoparken blir nu en fråga för länsrätten att lösa.
Enligt en granne krävs bygglov för kojan eftersom den dels med sina fyra kvadratmeter är för stor, och dels för att den ligger för nära tomtgräns.

Kommunen anser att något bygglov inte behövs, men grannen överklagade till länsstyrelsen, som håller med grannen.
Nu är det kommunen som överklagar länsstyrelsens beslut och vill få frågan rättsligt prövad eftersom det inte finns någon rättspraxis som ger en klar ledning för denna typ av bedömning.