Myntsamling bör visas upp

Stadsmuséets unika myntsamling i Göteborg borde visas för allmänheten, anser moderaterna i Göteborg.

Samlingen på ca 40 000 mynt, sedlar, polletter och medaljer är en av landets största och förvaras nu i bankvalv.

Bland annat ingår kinesiska mynt och mynt från Olof Skötkonungs dagar i samlingen.

Den mycket värdefulla samlingen har inte visats sedan Stadsmuséet flyttade till Ostindiska huset.

Moderaterna vill nu att en utställning utreds.