KINDA/ÅTVIDABERG

Ohälsotalet sjunker

Av alla landets kommuner så minskar det så kallade ohälsotalet allra mest i östgötska Kinda och Åtvidaberg.

Det är Försäkringskassan som mäter hur många dagar man betalat ut ersättning för sjukfrånvaro, och i Kinda har de dagarna minskat med 11,7 procent och i Åtvidaberg 11,0 procent sedan december 2006.

Ohälsotalet fortsätter att gå ner. I sju av landets kommuner har ohälsotalet minskat med tio procent eller mer sedan 2006. I nästan lika många kommuner har sjukfrånvaron dock ökat, visar Försäkringskassans rapport.

I februari nådde ohälsotalet under 38 dagar. Siffran anger hur många dagar Försäkringskassan i genomsnitt betalat ut ersättning för sjukfrånvaro under den senaste tolvmånadersperioden. Senast ohälsotalet låg på den nivån var våren 2001. Innan året är slut ska ohälsotalet ha nått ner till 37 dagar, är Försäkringskassans mål.

Framförallt är det antalet sjukpenningdagar som minskar. Förra månaden fick omkring 182 000 personer en utbetalning av sjukpenning, vilket är en nedgång med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Knappt 67 000 hade varit sjukskrivna i mer än ett år.

Minskar i Kinda

Mest minskar ohälsotalet i Kinda och Åtvidaberg där ohälsotalet minskat med 11,7 respektive 11,0 procent sedan december 2006. I fem kommuner, Munkfors, Storfors, Kungälv, Öckerö och Filipstad, är minskningen mellan 10,8 och 10 procent. Fortfarande är ohälsotalet dock 60,2 dagar i Filipstads kommun.

I några kommuner har ohälsotalet stigit. I småländska Aneby steg ohälsotalet från 37,7 till 38,8 dagar vilket är en ökning med 2,9 procent. Näst högst är ökningen i Laxå där ohälsotalet stigit med 2,3 procent från 56,8 till 58,1 dagar.

Högst i Ljusnarsberg

Högst är ohälsotalet i Bergslagskommunen Ljusnarsberg (72) och lägst i Danderyd, där ohälsotalet förra månaden var 18,2. I båda kommunerna har ohälsotalet minskat lika mycket i procent räknat.

Ljungby, Höör, Göteborg och Karlskrona låg i februari på Försäkringskassans mål om ett ohälsotal på 37.

Skillnaderna i ohälsotal mellan länen är stora, även om de minskar. I Stockholm är ohälsotalet 32,1 jämfört med Jämtlands 47,4.

Christina Lucas/TT