Sida tillbakavisar Riksrevisionens kritik

Det finns allvarliga fel i räkenskaperna inom några av de biståndsprojekt som Sida finansierat och som Riksrevisionen har kritiserat. Ett oberoende revisionsbolag som Sida anlitat menar att det inte begåtts några fel i flera av de fall som kritiserats.

– Det visar att det finns stora bekymmer för många organisationer som arbetar i väldigt riskfyllda miljöer. Det man dock måste säga är att det inte har förekommit några fall av korruption, de belopp som har använts felaktigt har uppgått till 40 000 kronor av totalt granskad projektvolym på 35 miljoner kronor.

– Det finns fall av revisorer som har gjort fel, det finns oreda i mycket av dokumentationen men till stora delar kan den här granskningen bekräfta att verksamheten har genomförts och att ingen person har själv skott sig, säger Magnus Lindell är avdelningschef på Sida.

I höstas presenterade Riksrevisionen en rapport som fick mycket uppmärksamhet i medierna och som pekade på stora problem i biståndsprojekt som svenska biståndsorganisationer driver i Afrika med hjälp av Sidapengar.

Bilden blev att det fanns korruption och att två av tre granskade projekt hade allvarliga problem med bokföringen.

Sida har nu låtit en revisionsbyrå granska några av de kritiserade projekten där Riksrevisionen pekat på sammanlagt 30 misstänkta fel och brister som bristfälliga räkenskaper, dålig dokumentation av aktiviteter och felaktigt utbetalade pengar.

Revisionsbyrån säger nu att misstankarna bara kan bekräftas i tolv av 30 fall, övriga misstankar kan avfärdas eller är irrelevanta för projekten.

Revisionsbyrån Allegretto, menar att en förklaring till de olika resultaten är att de haft lättare att fått insyn i projekten än Riksrevisionen.

– Jag tror inte att vi har tillbringat så mycket tid på de här olika ställena, men däremot har de varit mer beredda på oss, tror vi, eftersom organisationerna i Sverige naturligtvis har varit väldigt intresserade av att detta blir gjort, säger revisor Sture Eriksson.

Riksrevisionens revisionschef, Gina Funnemark, ifrågasätter den nya, mer positiva bilden. Exempelvis är hon förvånad över att revisorerna i rapporten tycker att det är onödigt att polisanmäla ett projekt där det ser ut som om en del pengarna använts fast de sparats i ett kassaskåp. Dessutom har organisationerna fått tid att ställa saker till rätta.

– Det man måste vara medveten om är att det finns väldigt starka drivkrafter att framstå i ett bättre ljus än vad de framstod i i Riksrevisonens granskning, säger Gina Funnemark.

Är det en oberoende granskning som du ser det?

– Uttalanden som att det är ”svårt att se vilken nytta en polisanmälan skulle göra” och ”någon egentlig skada har egentligen inte skett”, den typen av uttalanden förväntar jag mig inte att hitta i en rapport av den här typen, säger hon.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se