Vit vägmarkering syns inte

Bara hälften av vägarna i länet klarar kraven för hur tydligt vita vägmarkeringar ska synas i torrt väglag. Det visar en studie som Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort på uppdrag av Vägverket.

Resultatet var likadant i flera andra län, bland annat i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västerbotten.

Det låga antalet godkända vägsträckor beror sannolikt på att budgeten som vägverket har för att ta hand om vägmärkena är för liten, säger Sara Nygårdhs, forskningsingenjör på VTI.