Ljusnarsberg & Laxå

Höga sjuktal

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i landet. Men i Ljusnarsberg är utvecklingen den motsatta. Där stiger antalet sjukskrivna mest i hela landet. I landet som helhet är sjukfrånvaron i snitt under 38 dagar per år, men i Ljusnarsberg är motsvarande siffra nästan det dubbla. Hela 72 dagar per år är Ljusnarsbergsborna sjuka. Även Laxå har en ökning i sjukskrivningsdagarna. Laxåborna är i snitt sjuka 58 dagar per år.