Systembolaget tvingas betala skadestånd

Uppdaterad 15:55
Systembolaget kan tvingas betala mångmiljonbelopp till ett annat statligt bolag, Vin & Sprit, efter att ha förhindrat bolaget att leverera ett antal drycker i samband med att den stora muthärvan utreddes för några år sedan.

Vin & Sprit har fått rätt i en skiljedom, som säger att Systembolagets sanktioner var felaktiga. Vin & Sprits informationsdirektör Jacob Broberg är nöjd.

– För vår del innebär det att principfrågan är avgjord, nämligen att Systembolaget inte ensidigt kunde sätta regler och ensidigt agera domare som det gjorde. Det tycker vi är bra att de rollerna nu är klargjorda, säger Jacob Broberg.

Nio anställda hos Vin & Sprit åtalades 2006 för att ha mutat butikschefer på Systembolaget. Men när Systembolaget under utredningen beslöt att utestänga ett 15-tal av Vin & Sprits drycker ur sortimentet, gick Vin & Sprit till domstol, i protest mot att Systembolaget före rättegång och dom ensidigt straffade hela företaget Vin & Sprit för att ett antal anställda misstänktes för brott. Vin & Sprit krävde skadestånd hela vägen till Högsta domstolen utan framgång men har nu till sist vunnit i en skiljedom.

– Det faktum att Systembolaget valde att avlista ett antal av våra produkter ensidigt, det är klart att det påverkade oss. Vi förlorade intäkter. Nu har frågan avgjorts till vår fördel och det tycker vi är positivt. Det är positivt också för branschen att vi nu vet vad som gäller.

Hur mycket pengar kan det bli fråga om som Systembolaget måste betala till er?

– Vi vill inte gå in och kommentera innehållet i skiljedomen, säger Jacob Broberg.

Domen är inte offentlig, men enligt Dagens Nyheter måste Systembolaget nu betala cirka 40 miljoner kronor till Vin & Sprit. I samband med muthärvan avstängdes också tre andra leverantörer, Åkesson Vin, Philipson & Söderberg och Vin-Trägårdh från Systembolaget. Systembolaget hävdar att skiljedomen inte betyder att de övriga också kan få ersättning.

Men sedan Vin-Trädgårdh har stängts ute från Systembolaget, minskade bruttovinsten från 20 miljoner till förlust.

Advokat Bengt Siverling säger att domen är intressant också för Vin-Trägårdhs del.

– Vi vet ju inte på vilka grunder skiljenämnden har kommit till det här slutet eller vilka omständigheter som har åberopats. Men det är ju naturligtvis intressant att få ta del av utslaget för att se om omständigheterna är likartade som i Vin-Trädgårdhs fall.

– Vin-Trädgårdh anser att Systembolaget inte har rätt att avlista deras produkter och rent ut sagt slänga ut dem från Systembolagets butiker. Det har lett till skada för Vin-Trädgårdh, en skada som Vin-Trädgårdh vill bli kompenserad för, säger Bengt Siverling.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se