Karlskoga

Ny myndighet för krisberedskap

Regeringen vill samla landets krisberedskap på ett enda ställe. Vad som då händer med Räddningsverkets verksamhet i bland annat Karlskoga är oklart. 

Enligt en proposition kommer tre myndigheter att läggas ner, Det gäller Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten ska ha sin ledning i Stockholm och vara tätt knuten till regeringskansliet. Enligt försvarsminister Sten Tolgfors ska sammanslagningen av all krisberedskap öka myndigheternas ansvar att samarbeta när kriser uppstår. Den nya myndigheten vara igång den 1:a januari 2009.