Sjuktalen går ned i landet

Det så kallade ohälsotalet fortsätter att sjunka, och närmar sig nu Försäkringskassans mål på 37.0.

Med ohälsotalet menas antalet sjukdagar som i genomsnitt betalats ut per person.

I Blekinge däremot är ohälsotalet något högre än genomsnittet. 40,7 att jämföra med riksgenomsnittet 37,9.

Men totalt sett så har ohälsotalet inte varit så här lågt på sju år.