Fler anmälda våldsbrott i länet

I Blekinge ökar antalet anmälda våldsbrott. I fyra av fem kommuner har polisen fått in fler anmälningar de senaste sex åren.

Störst är ökningen i Ronneby där det har kommit in nästan 50 procent fler anmälningar om våldsbrott.

Olofström är den enda kommunen där anmälningarna tvärtom har blivit färre.

Det är Brottsförebyggande rådet som gjort statistiken.