Trombolysbehandling införs i länet

Nu införs en ny behandling för strokepatienter i Blekinge.

Metoden har i studier visat sig vara effektiv och ge strokepatienter mindre allvarliga skador efter en stroke.

– Det är väldigt inspirerande att kunna göra något mer akut för strokepatienterna, säger Håkan Johansson, överläkare på medicinkliniken på Blekingesjukhuset.

Tiden är avgörande för hur bra trombolysbehandlingen blir,  menar läkarna. Inom tre timmar från första symptomen måste behandlingen sättas in. Annars blir riskerna för dåliga biverkningar för stora, berättar Håkan Johansson.

Landstinget får över tre och en halv miljoner kronor per år för införa den nya behandlingen i Blekinge. Det mesta av pengarna går till nya, sammanlagt tio nya, 75 procents tjänster i form av trombolysskötersketjänster i Karlshamn och Karlskrona.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se