Falköping

Livsmedelsverket godkänner slakt på Stora Bjurum

Livsmedelsverket har gett sitt medgivande till att gården Stora Bjurum i Falköping skickar 27 nötkreatur till slakt.
Besättningen på gården drabbades av salmonella och hundratals djur avlivades av den anledningen.

Men inga djur fick på grund av smittan gå till slakt för att bli föda.

Men Livsmedelsverket gör nu bedömningen att sannolikheten är låg för att de aktuella 27 djuren är smittade och därför godkände verket att de skickades till slakt.