Minskat fusk bland studenter

Det fuskas mindre bland studenterna på landets universitet och högskolor. Enligt Högskoleverket minskade fusket 2007 med 10 procent jämfört med året innan.

Vid Högskolan på Gotland stängdes i fjol åtta studenter vid av till följd av fusk. Vanligaste fusket är att studenterna skrivit av någon annans arbete.