Minskad sjukfrånvaro på Gotland

Sjukfrånvaron på Gotland har minskat något sedan 2006, men ligger fortfarande på 37 dagar per person och år. Det är en dag under riksgenomsnittet som är 38 dagar.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre.

Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008.