Ingen sänkning av studenthyror

Det blir ingen lägre hyra för de studenter som bor hos Gotlandshem, trots bostadsministerns önskemål att få ner studenternas hyresnivåer.

Bostadsministern Mats Odell vill slopa fastighetsskatten för studentbostäderna för att studenter ska få lägre hyra.

Men för de studenter som bor hos det bostadsbolag med det största antalet studentlägenheter i Visby, Gotlandshem, blir det ingen skillnad, eftersom det inte finns någon fastighetsskatt inbakad i hyran.

Lisbeth Ek som är administrativ chef på Gotlandshem säger att eftersom deras studentbostäder är såpass nya är det ingen fastighetsskatt på dem.