Jönköping

Kommunen tvingas till offentlig upphandling

Jönköpings kommun kan nu tvingas att göra en offentlig upphandling när det gäller sopförbränningen på Torsvik.

Det rör avtalet med Jönköping Energi om att bränna kommunens sopor på Torsvik.

Ett avtal som enligt Jönköpings-Posten, skrevs utan att låta andra aktörer på marknaden vara med och konkurrera.

Ett liknande fall i Regeringsrätten i dagarna slår fast att kommuner inte kan köpa tjänster från egna bolag utan offentlig upphandling.

Konkurrenskommissionen säger i tidningen att fallet i Jönköpings kommun inte håller rättsligt.