Säffle

Fängelsestraff för Bandidosmedlemmar

Den kriminellt belastade MC-klubben Bandidos i Säffle blir utan både president och vicepresident. Båda har idag dömts till långa fängelsestraff, liksom en annan medlem i klubben samt en kamrat till presidenten.

Presidenten döms till fängelse i fyra år för bland annat grov misshandel och utpressning och försök till utpressning. Han har bland annat tillsammans med en kamrat misshandlat en man så grovt så denne bland annat fick en blödning i lillhjärnan och näsbensfraktur för att han vägrade betala pengar när han inte längre ville vara medlem i klubben.
Kamraten, som inte är medlem, men var behjälplig, döms till fängelse i två och ett halvt år för bland annat grov misshandel och narkotikabrott.
Vicepresidenten döms till fängelse i ett och ett halvt år för bland annat försök till utpressning och grovt vapenbrott. Han har tillsammans med en annan medlem, som döms till fängelse i 2 år, pressat pengar av en annan före detta medlem som skulle betala 76.000 kronor för sitt utträde ur klubben.
Alla fyra har i olika konstellationer misshandlat, hotat och pressat pengar av ytterligare personer under tiden hösten 2007 till och med januari 2008 och de döms i varierande grad för förutom utpressning och försök till utpressning även för grov misshandel, grovt vapenbrott, narkotikabrott, dopningsbrott och olovlig körning.
Två av dem de pressat pengar av dömdes nyligen till långa fängelsestraff för grovt narkotikabrott.