Västervik

Lex Maria anmälan om självmord

Chefläkare Olle Hollertz har gjort en lex Maria anmälan gällande självmord.

Fallet handlar om en man från Västervik som i höstas tog sitt liv. Mannen hade haft regelbunden kontakt med psykiatrin sedan fler år tillbaka men uppfattades som att han långsamt blev bättre, även om det fanns tecken på ökad ångest i höstas.

En vecka innan ett planerat återbesök tog patienten sitt liv.