Jämtland/Västernorrland

Kyrkorna är energitjuvar

Kyrkorna i vårt stift kan spara flera miljontals kronor på att minska förbrukningen av exempelvis el och annan energi.

Bland annat värms kyrkorna för mycket och energianvändningen kan minskas med upp till 40 procent, enligt stitsantikvarien Rickard Isaksson.

Därför har stiftstyrelsen beslutat att satsa närmare 6 miljoner kronor på att stödja såna åtgärder, bland annat genom utbildning.