Högsby

Antalet brottsanmälningar ökar

Antalet anmälda brott i Högsby kommun har ökat lavinartat de senate åren.

Sett till antalet anmälda brott per person i Högsby kommun, har det ökat med hela 500 procent från år 2002. Det är näst högsta ökningen i landet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I Torsås och Mönsterås däremot så minskar antalet anmälda brott. I Kalmar ökar antalet anmälda brott med drygt 22 % under dessa år.