Kritik mot elledning ovan jord

Sydlänken, den 40 mil långa elledningen från Svealand till Skåne, ska dras ovan jord genom Östergötland, det föreslår Statliga Svenska Kraftnät. Söder om Jönköping ska kabeln grävas ner men genom Östergötland ska man använda så kallad luftkabel.

Förslaget får nu kritik av länsstyrelsen i Östergötland som hellre vill se en markkabel även här.