Västernorrland

Ny MIUN-rektor

Professor Anders Söderholm har anställts som rektor vid Mittuniversitetet från och med den 8 april 2008 till och med den 7 april 2014. Söderholm är idag professor i företagsekonomi vid Umeå universitet.