arboga

Överdosering på äldreboende

En händelse på ett äldreboende i Arboga i januari i år har nu Lex Maria-anmälts. En 87-årig patient fick då en alltför stor dos av det antipsykotiska läkemedlet Haldol.

I stället för 15 droppar av medicinen fick patienten av misstag mycket mer: 15 milliliter.

Patienten fördes därför akut till sjukhuset i Köping.

Där fick patienten stanna på hjärtintensiven i tre dagar för observation.

Ärendet ska nu utredas av Socialstyrelsen.