Vara

Bidragen till hästarenan ska granskas

Glesbygdsverket ska nu granska om Vara horse arenas Eu pengar är beviljade på rätt grunder.
Vara horse arena har tidigare fått 2 miljoner kronor i Eu bidrag och glesbygdsverket ska nu titta närmare på om handläggningen av ärendet har gått rätt till.

Glesbygdsverket ska nu granska om de 2 miljoner kronor som Vara horse arena fått i EU bidrag har beviljats på rätt grunder.
Personen som undersökt om alla kriterier är uppfyllda för att få eu pengarna är gift med Varas kommundirektör Gert Norell. Han är även VD för det kommunala bolaget Vara horse arena ab.
Glesbygdsverket kommer därför att granska frågan om jäv.
De kommer även att titta närmare på vilken verkan arenan kommer ha på miljön, eftersom delar av marken där arenan ska ligga är skyddad mark.
Att Glesbygdsverket granskar Vara horse arena beror på att de fått synpunker och förfrågningar om handläggandent av de närboende till arenan, Åke Bender.

Bender har tidigare överklagat Vara kommuns beslut om att bilda Vara horse arena AB,

eftersom han anser att det inte en kommunangelägenhet att driva en hästarena av den här storleken. En tvist som fortfarande pågår.

Om granskningen visar att EU pengarna betalats ut på fel grunder så kan det till bli fråga om återbetalning säger Mårten Sandström.