Ny myndighet ska fördela forskarpengar

I syfte att göra forskningen effektivare föreslår en statlig utredning en helt ny organisation som ska fördela pengar till forskare. Den ska ledas av en ny Forsknings- och innovationsmyndighet, som också ska samordna grundforskning och tillämpad forskning för att samhället ska få större nytta av forskningen.