Lammhult

Ello Livs hotas av vite

Livsmedelsverket hotar Ello Livs i Lammhult med 75 000 kronor i vite varje månad fram tills att företaget åtgärdar en del brister i hygienen.

Enligt livsmedelsverket saknar företaget rutiner för att säkerställa att livsmedeln inte förorenas eller påverkas på annat sätt från personal, inredning eller utrustning.

Enligt de inspektioner som gjorts är bristerna allvarliga och de har också påpekats vid flera tillfällen.

Nyheter Kronoberg

nyheter@kronoberg@sr.se