Forsmark får deponera avfall igen

Svensk kärnbränslehantering får deponera radioaktivt driftavfall vid lagret i Forsmark igen. Det har Statens strålskyddsinstitut , SSI, beslutat.

SSI förbjöd deponeringen förra våren eftersom Forsmarks redovisning av vad lagret innehöll inte var tillräcklig.

En del avfall som innehåller kol-14 får fortfarande inte deponeras i Forsmarks lager.