Inget lagstöd för mobilförbud

Det finns sannolikt inget stöd i lagen för beslutet att införa ett generellt förbud mot mobiltelefoner på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.

Klinikledningen hänvisar till arbetsmiljölagen, men den krockar med lagen om rättspsykiatrisk vård.

I fredags började klinikledningens nya ordningsregler att gälla och patienternas mobiltelefoner och datorer samlades in. Driftenhetschefen Anita Åkesson hänvisade till arbetsmiljölagen.

Men flera jurister som Sveriges Radio Kronoberg har talat med, säger att klinikledningen inte kan införa ett generellt mobiltelefonförbud på det här sättet.

-Jag tycker att det är tveksamt om man kan göra så. Den här typen av inskränkning är ju tydligt reglerad i vår tvångslagstiftning, säger Titti Mattsson, som bor i Virestad och är universitetslektor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

-En enskilds rätt till privatlivet är ju också grundlagsskyddad och som vi också har stadgad i vår Europarätt, säger Titti Mattsson.

Bakgrunden till klinikledningens beslut är att några av patienterna har fortsatt att begå brott med hjälp av sina mobiltelefoner. Det mest uppmärksammade fallet gällde en dömd pedofil, som spred barnpornografiska bilder från sitt rum på kliniken. Frågan om ett mobiltelefonförbud har varit aktuell flera gånger, men ett generellt förbud strider alltså mot lagen om rättspsykiatrisk vård. Enligt Socialstyrelsens chefsjurist Nils Blom går det inte att hävda att Arbetsmiljölagen, som ju är till för de anställdas arbetsmiljö, skulle väga tyngre.

-Att en sådan här grundläggande lagstiftning, som är kopplad till fri- och rättigheter, skulle kunna inskränkas på grund av arbetsmiljölagstiftning, tycker jag är helt orimligt, säger Nils Blom.

Enligt lagen måste alltså beslut om mobiltelefonförbud fattas för varje enskild patient. Det är viktigt, inte minst för att patienten då kan överklaga, menar universitetslektor Titti Mattsson.

-Den enskilde har rätt att överklaga en sådan inskränkning.

Och det kan man inte göra när det är fråga om generella ordningsregler, menar du?

-Nej, det är ju inga beslut utan det är ju som du säger en ordningsregel som är allmänt hållen, säger Titti Mattsson, universitetslektor i offentlig rätt.

Angela Wiese

angela.wiese@sr.se