forsmark

Kärnkraftverket får deponera igen

Forsmark kan börja deponera låg- och medelaktivt radioaktivt avfall igen. Strålskyddsinstitutet har hävt det stopp för deponering som trädde i kraft i juni i fjol.

Bakgrunden till stoppet var att SSI bland annat ville ha bättre besked om hur vissa av de radioaktiva ämnena beräknats. Nu har SSI fått svar och hävt stoppet.

Forsmark får fortfarande inte deponera avfall som innehåller höga halter kol-14.