Hanna Sahlberg om Kina-veckan

När Sveriges Radio satsar på en temavecka om Kina är Hanna Sahlberg i Peking den som står för de flesta rapporterna. Bengt Arwén intervjuar henne om varför en Kina-satsning är viktig.

– Jag brukar tänka att vare sig det går bra eller dåligt för Kina, så kommer det att påverka resten av världen på ett eller annat sätt. Att fler kineser får det bättre ekonomiskt märker svenskar väldigt konkret genom att man träffar på fler och fler kinesiska turister. Vi får kinesiska grannar, vänner och alltfler studenter från Kina. När matpriserna ökade globalt förra året talades det om hur kinesernas nya konsumtionsvanor till exempel kan påverka pastapriset i Italien. Kina försöker att bli en fullfjädrad stormakt och ökar sitt inflytande i världen genom bland annat stora köp av råvaror och andelar i stora företag. Även Kinas enorma miljöproblem märks i resten av världen, till exempel genom bidrag till den globala uppvärmningen.

Men hur ska vi förhålla oss till ett tillväxtland som Kina?

– Det är bara att konstatera att Kina kommer allt närmare och påverkar oss. De kommer inte att be om lov.

Vad betyder SR:s temavecka med bred rapportering om Kina?

– Jag är tacksam att få dela med mig till andra av det delikata problem som det är att ”bevaka Kina”. Att vara allmänreporter i världens folkrikaste land är inte precis som att vara allmänreporter i till exempel Uppsala. Bara avstånden kan vara frustrerande. Kashgar, som är den allra västligaste stad jag rapporterat från ligger till exempel närmare Europa än Peking.

Vilka utvecklingslinjer ser du just nu i det kinesiska samhället?

– Många får mer pengar och kan köpa sig stora friheter, men samtidigt har klyftorna mellan rika och fattiga blivit enorma. Många kineser lever fortfarande i fattigdom och tänker mest på att få mat för dagen. För dem kan enkla sjukdomar bli en katastrof, medan andra i samma kvarter roar sig med on-linespel och köper utländska bilmärken.

Vilka följder får det?

– De ökande ekonomiska klyftorna leder förstås till oro i landet. Det är olika mindre eller större protester varje dag här. En av nyckelfrågorna är makten över marken. För miljontals bönder är jorden det enda de har. När lokala myndigheter i stället säljer den till företag som bygger hus på den, utan att ge skälig kompensation till byborna, förvandlas en del bönder till aktivister som organiserar protester. Den senaste tiden har det hörts starka rop på privatisering av jorden, så att bönderna själva får kontroll över sin mark.

Hur förhåller sig dagens kineser till sin egen historia?

– I allmänhet kan man säga att de flesta kineser är väldigt stolta över sin gamla historia, där man har en av de äldsta högkulturerna i världen att luta sig tillbaka på, samt ett skriftspråk som är världens äldsta fortfarande använda skriftspråk. Att Kina är Mittens rike i världen är fortfarande i högsta grad sanning för många. När det gäller den moderna historien är den högst påtaglig. Jag stötte på en man idag som ägnat de senaste 15 åren till att upprättelse efter vad hans familj blev utsatt för under kulturrevolutionen, och han är inte ensam.

Vilka är de viktigaste frågorna för Kina framtid?

– Några av de viktigaste utmaningarna för Kina i framtiden är att jämna ut klyftorna och bygga ut socialförsäkringssystemet. I dag har till exempel knappast någon på landet pension. Kommunistpartiets hela legitimitet vilar på att man kan dra Kina ur fattigdomen och myndigheterna talar därför mycket om det. Energifrågan är ett annat område där Kina satsar hårt på stora vattenkraftsdammar, vindkraft, solkraft och vissa rikare provinser har också börjat med kärnkraft. Överhuvudtaget är miljöfrågan en stor utmaning för Kina och inte minst vattenfrågan. Det mesta vatten som kineser har tillgång till idag är förorenat och torkan i Nordkina är akut, säger Hanna Sahlberg.

Bengt Arwén
bengt.arwen@sr.se