hälsingland

Vuxenpsykiatrin kritiseras efter självmord

Socialstyrelsen kritiserar vuxenpsykiatrin i Hälsingland för att inte ha journalfört någon analys av självmordsrisken för en deprimerad patient som sedan tog sitt liv.

Kritiken handlar även om att det inte fanns någon plan för att behandla patientens läkemedelsberoende. Socialstyrelsen kräver att verksamhetsledningen vidtar åtgärder för att förhindra ett upprepande.