Laholm

Sharafs hjältar föreläste på Osbeck

Unga invandrarpojkar ska hjälpa andra i samhället, både invandrare och svenskar att förstå vad begreppen jämställdhet, svenskhet och heder betyder.

De kallas Sharafs hjältar och föreläser idag, onsdag, på Osbecksgymnasiet i Laholm för att förändra attityder i samhället, inte minst hos andra invandrarkillar.

Alvin Andersson och Jack Ekenberg som är elever på Osbecksgymnasiet säger att föreläsningen är givande men att de som verkligen skulle behöva lära sig mer om hederskultur- och jämställdhet struntat i att komma.

– De som inte vet något är inte här idag heller.

Varför då?

– Det finns inget intresse.

Så de som egentligen skulle behöva vara här är inte det?

– Ja, absolut.

Tror ni att många får sig en tankeställare här idag?

– Ja, väldigt många. Det är mycket snack, speciellt i Laholm, där det är mycket grupperingar, att vi inte förstår varandra, invandrare där och svenskar där.

Det är ”vi och dem tänket” som Sharafs hjältar vill komma åt och förändra, eftersom det enligt dem föder motsättningar mellan invandrare och svenskar.

Utanförskapet är en bidragande orsak till att människor som kommer ifrån så kallade hederskulturer klamrar sig fast vid gamla tankesätt om vad som passar sig för en kvinna, enligt Sharafs hjältar.

Inbjudna av elever
De blev inbjudna till Osbecksgymnasiet av två elever som skrev ett projektarbete om hedersmord och kulturkrockar. Deras föreläsningar är populära och många klasser har anmält sitt intresse.

Adnan Behliovic och Javier Figueroa från Sharafs hjältar säger att deras målgrupp är unga människor eftersom de är lättast att påverka

– Vi ska inte gå ut till den äldre generationen. Det är mycket lättare för en ungdom att lära en annan ungdom.

Tror ni att det ni gör har betydelse?

– Det tycker jag verkligen. Folk uppskattar det, folk kommer fram efter föreläsningarna och säger att vi gör ett bra jobb.