Mer konstruktivt klimat i Nordirland

På långfredagen är det tio år sedan Good Friday Agreement, det avtal som la grunden för den mer fredliga utveckling vi nu ser i Nordirland.

Det är också snart ett år sedan den brittiska provinsen återfick sitt regionala självstyre och parlamentet kunde öppna igen. Inga stora beslut har fattats, men flera av politikerna är ändå nöjda.

– Under det senaste året har vi lyckats förändra departementen, vi har tagit fram ett regeringsprogram och vi har enats om en budget, säger Alex Maskey, som är en av de mest kända Sinn Fein-politikerna. Han är invald i det regionala parlamentet.

För snart ett år sedan kom uppgörelsen mellan de forna fienderna.

Martin McGuinness från det katolskt dominerade Sinn Fein skakade hand och inledde ett nära samarbete med Ian Paisley från protestantiska DUP.

Basil McCrea från det protestantiska UUP, Ulsters unionistiska parti, anser att det är synd att det dröjde så länge.

– Man måste ändå fråga sig om nu Ian Paisley var nöjd med att samarbeta med Sinn Fein och upptäckte att de är rätt trevliga, hade vi kunnat göra det här tidigare. Då hade vi sparat många liv, säger Basil McCrea.

Cirka 3 000 människor dog i samband med konflikten om vart Nordirland ska höra, till Irland eller som nu, till Storbritannien.

Maria Eksedler, Nordirland
maria.eksedler@sr.se