Kil

Stor ökning av anmälda våldsbrott i Kil

Kil är den kommun i Värmland där antalet anmälda våldsbrott ökat mest de senaste fem åren.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet minskade inte våldsbrotten i någon värmländsk kommun, men i Storfors var ökningen bara drygt nio procent, att jämföra med Kils ökning på drygt 271 procent.