Kommunal VA-avgift gillas inte

Två släktingar från norra Gotland som även äger en fastighet på mellersta Gotland, protesterar mot de avgifter de tvingas betala till kommunen.

För några år sedan drog kommunen in vatten och avlopp i området som fastighetsägarna betalade närmare 100 000 kronor för.

Nu kräver kommunen dem också på en så kallad grundavgift och ytterligare en avgift per bostad. Och det är de avgifterna som protesterar gäller, eftersom fastigheterna ännu inte anslutits till VA-nätet.