Rätan/Digerberget

Storsatsning på nya vindkraftverk i länet

13 vindkraftverk planeras att byggas vid Stenstjärnåsen, Rätan-Digerberget samt Middagsberget. Företaget bakom satsningen, fastighetsbolaget Wallenstam satsar 300 miljoner kronor på byggena som startar i sommar.

- Samarbetet är ytterligare ett steg i vår strategi att bli självförsörjande på förnyelsebar energi, samt att kunna erbjuda våra kunder egenproducerad miljövänlig energi till bästa pris, säger företagets vd Hans Wallenstam.

De 13 vindkraftverken i Jämtland kommer att ägas till 75 procent av Wallenstam och till 25 procent av Triventus AB.

Fastighetsbolaget Wallenstam äger 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna.