LINKÖPING

Fem flyktingbarn får komma

Linköpings kommun har beslutat att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn under resten av året, och förlänger därför avtalet med Migrationsverket med nio månader.

Även förra året tog Linköping emot fem ensamkommande barn och kommunens erfarenhet är att det är svårt att hitta fungerande familjehem till barnen, som ofta är i övre tonåren. Nu ska man därför pröva ett nytt sätt att arbeta där varje enskilt barns behov av vård och stöd ska utredas.

- Vi kommer att utvärdera detta nya sätt att ta emot barnen och om det fungerar bra så öppnar vi för möjligheten att under 2009 utöka vårt engagemang gentemot Migrationsverket, säger socialnämndens ordförande Niklas Borg (m).