Uppsala

En tredjedel av bilvägarna klarar vägmarkeringskrav

I Uppsala län klarar endast 29 procent av bilvägerna kraven på hur bra vita markeringar på vägbanan syns i torrt väglag. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort på ett antal uppmätta vägsträckor på uppdrag av Vägverket. På VTI säger man att detta är ett tecken på att budgeten för vägmarkeringar inte avspeglar kraven i regelverket. Samma siffra för Västmanlands län var 71 procent.