Medlarna har lämnat bud

Medlarna i förhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdförbundet har lämnat ett bud till parterna. Svar ska lämnas efter påsk, onsdag den 26 mars.

Parterna är överens om att inte kommentera innebörden i budet, som först ska analyseras av förhandlare och styrelser.

Förhandlingar gäller ett nytt avtal för över 80 000 anställda inom vården.