Ny lag ska stärka svenska språkets ställning i Sverige

Att svenskan är huvudspråket i Sverige, det har bland befolkningen aldrig rått något tvivel om.
Men i och med att andra språk har blivit allt starkare så har svenskan blivit utsatt för risken att trängas undan i allt högre grad.
Nu vill regeringen stärka svenskans ställning i Sverige med hjälp av en ny lag.

Reporter: Thomas Fenske

Svenskan ska bli Sveriges huvudspråk. Detta är huvuddraget i ett lagförslag som en utredning har kommit fram till. Ett förslag som kanske låter lite märkligt i början, eftersom det förefaller orimligt att tvivla på svenskans ställning i Sverige. Men andra språk har med tiden vuxit sig allt starkare. Engelskan spelar till exempel en allt större roll inom forskningen och den högre naturvetenskapliga utbildningen. Och enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth finns det tecken på att svenskan är alltmer hotad att bli undanträngd på dessa områden:

- Det finns de som anser det, inte minst därför att allt mer idag sker på engelska. Man skriver avhandlingar på engelska. Det finns inte ens alltid svenska sammanfattningar. Allt mer av undervisning på universitet och högskolor sker på engelska. Många skolor redan på grundskole- och framför allt på gymnasienivå undervisar på engelska. Och det här är på många sätt bra, detta att det kommer att göra det möjligt att kommunicera med människor i världen. Men det innebär också en risk att svenskan får en svagare ställning framöver. Och det vill vi på något sätt motverka genom den här lagen, säger hon.

Även på den politiska planen används engelskan allt flitigare. Och det är något som Bengt-Åke Nilsson är kritiskt till. Han är regeringens utredare i språkfrågan och har sedan mars förra året utarbetat lagförslaget som han nu lagt fram:

- Vad vi vill ge uttryck för är att vi måste markera att svenskan är vårt språk. Ska det skrivas avtal med ländernas avtalstext så ska vårt exemplar vara på svenska språket, menar han.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth hoppas också att den nya lagen kan bidra till att myndigheternas svenska blir lite mer lättbegriplig för allmänheten:

- Det finns mycket att göra innan vi får fram ett språk som är klart och begripligt för de flesta. För oftast är myndigheternas kommunikation inte helt lättbegriplig. Det blir många gånger missförstånd, och trots att man är medveten och arbetar med det så är det någonting som man inte klarar av med en lag. Det är ett kontinuerligt arbete. Men jag tycker att det är viktigt att det lyfts fram, säger kulturministern.

Utredaren Bengt-Åke Nilsson betonar dessutom att lagen även ska befästa ställningen av de fem minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Detsamma gäller också för invandrarspråken, säger Nilsson:

- Vi ska värna inte bara svenskan utan också till exempel minoritetsspråken och invandrarspråken om vi säger det så. Där finns andra språk inom modersmålskategorin, men vi ska värna båda. Och vårt värnande om svenska språket ska ju inte som vi säger ske på bekostnad av de andra språken.

Om allting går som planerat så träder den nya språklagen i kraft den 1 juli 2009.