Göteborgs stad reser till Kina

Göteborgs stad planerar, mitt under pågående oroligheter i Tibet och Kina för ett miljöseminarium i Kina.

Ett 50-tal personer från västsvenskt näringsliv, universitetet och kommunen ska den 20 maj informera om miljö- och energifrågor i Shanghai.

Enligt Ulf Landin på kommunala bolaget Business Region Göteborg påverkas inte planerna av de uppgifter från Tibet som talar om ett hundratal dödade demonstranter i Tibet och närliggande provinser.