Värnamo

Länsstyrelsen granskar fallet Kim

Nu granskar länsstyrelsen hur Värnamo medborgarnämnd hanterat Fallet Kim i Värnamo. Det handlar om en tre månaders pojke som omhändertogs redan på BB och placerades i familjehem.

Nu ska alltså länsstyrelsen som har tillsynen granska hela ärendet och hur kommunen har skött utredningen inför beslutet att pojken från föräldrarna. 

Fallet Kim, där en bäbis omhändertagits i Värnamo, är nu ett tillsynsärende för Länsstyrelsens sociala funktion, säger socialdirektör Iris Råsbrant till nyheterna.

Det länsstyrelsen granskar är om Värnamo kommun har hanterat fallet Kim på rätt sätt t ex skött utredningen korrekt.

Däremot granskar inte länsstyrelsen om beslutet att omhänderta barnet är rätt eller inte, för det är ett beslut fattat av domstol och den domen i länsrätten ska i så fall överklagas till kammarrätten.

Än så länge har det kommit in en anmälan till länsstyrelsen från en privatperson som ber dem granska Värnamo medborgarnämnds hantering av fallet Kim.

Det var den 5 mars som Kim tre månader omhändertogs efter dom i länsrätten. Pojken placerades i familjehem eftersom mammans epilepsi betraktades som en säkerhetsrisk och mannen bedömdes inte kunna ta hand om barnet.

Att frånta föräldrarna vårdnaden har kritiserats hårt både från svenska epilepsiförbundet och från sjukvårdspersonal, som anser att de känner föräldrarna väl, och kritikerna från sjukvården anser också att deras åsikter inte tagits med i utredningen som Värnamo medborgarförvaltning gjort.

Det var föräldrarna själva som hade bett om hjälp för att under de fyra timmar varje förmiddag mannen var på svenskundervisning, så skulle mamman få hjälp för föräldrarna tyckte inte själva att det var lämpligt att hon var ensam med bäbisen pga. risken för epileptiska anfall.

I stället omhändertogs barnet redan på BB och familjen sattes på utredningshem.