Byggen i Belfast tecken på tillväxt

Flera stora investeringar det senaste året har gett ett rejält lyft för ekonomin i Nordirland. Arbetslösheten har minskat rejält och flera stora företag har etablerat sig i den tidigare så våldsdrabbade provinsen.

Bill Montgomery är en av cheferna på myndigheten Invest in Northern Ireland, som försöker övertyga företag om de ska välja Nordirland.

2007 var inte bara ett bra år, utan det hittills bästa när det gäller företagsetableringar i Nordirland.

– Utländska företag gjorde 28 investeringar. Det skapade 3 500 nya arbeten, säger Bill Montgomery.

Nordirland var länge ett sorgebarn, inte minst ekonomiskt. 1986 var arbetslösheten över 17 procent. Idag är den nere i 4, 5 procent. Det är bland de lägsta siffrorna i Storbritannien.

En stor del av förklaringen är att det har blivit lugnare och mindre våld. Det byggs och hamras på många håll.

– Överallt i Belfast ser du kranar. Det är hotell och shoppingcentra, som håller på att byggas, säger Bill Montgomery.

Gallerian han talar om är en utländsk miljardsatsning, som nyligen invigdes.

Nästa år ska fyra eller fem nya stora hotell stå klara. Det behövs eftersom antalet turister ökar. Under året har också Nordirlands första Ikea öppnats.

En fördel, hävdar Bill Montgomery, är de låga kostnaderna i provinsen.

– Om du jämför med London, Paris eller Dublin har vi 25 till 35 procent lägre kostnader här. Det gäller allt, både löner och driftskostnader. Vi hjälper också företagen i början, säger han.

Nordirland har varit en av de bäst bevarade hemligheterna när det gäller investeringar i Europa, hävdar Bill Montgomery på Invest in Northern Ireland.

Maria Eksedler, Belfast
maria.eksedler@sr.se