Stockholm

Stockolms bokslut för 2007 går med plus

Stadens förvaltningar och nämnder visar på ett plus på nästan 1,3 miljarder kronor  för 2007.

Stockholms moderata finansborgarråd, Kristina Axén Olin presenterade på onsdagen  bokslutet för kommunstyrelsen.

Det bokslutet omfattar förvaltningar och nämnder. hur det går för stadens bolag redovisas vid ett senare tillfälle.

Stadens budget är på runt 37 miljarder  och att det blivit ett överskott beror främst på ökade skatteinkomster och minskade utgifter.

Det är däremot problem i vissa stadsdelsnämnder som visar ett minus.

Det beror bland annat på att pensionerna för stadens anställda har blivit betydligt dyrare än väntat  på grund av ett nytt avtal.

Det goda bokslutet öppnar eventuellt för fler skattesänkningar, säger Kristina Axén Olin.

Socialdemokraterna är kritiska till Kristina Axen Olins uttalande och de delar inte den borgerliga majoritetens uppfattning att det är plussiffror i stadens ekonomi.