länet

Vägmarkeringar syns för dåligt

Bara hälften av vägarna i Örebro län klarar kraven för hur tydligt vita markeringar ska synas i torrt väglag. Det visar en studie som Statens väg och transportforskningsinstitut har gjort på uppdrag av Vägverket. Enligt studien beror det på att budgeten som Vägverket har för att ta hand om vägmarkeringar är för liten.

Peter Öbro på trafiksäkerhetsorganistationen NTF är överraskad över resultatet. De vita vägmarkeringarna är en del i ett system ska hjälpa trafikanter att undvika olyckor. Det är oroanade att markeringarna syns så dåligt som studien visar, enligt Peter Öbro.
– Det har ju lagts ner oerhört mycket resurter på att få fram bra reflekterande material, säger Peter Öbro.